Hoeksche Waard

+31 78 429987

+31 650512222

Mijn inspiratie bronnen

L. Ron Hubbard


In 1994 werd ik benaderd door een Training en consultancy Buro waar ik een gratis test kon doen om te kijken op welke gebieden ik als Directeur eigenaar/ondernemer mijzelf nog kon verbeteren. Hoewel ik behoorlijk goed uit de test kwam, bleek dat ik op het gebied van Correcte beoordeling, Invoelingsvermogen en Communicatie mijzelf nog kon verbeteren. Ik begreep dat niet zo, omdat al deze aspecten ruim boven de minimaal gewenste norm zaken. Echter het argument was dat e.e.a. dan meer in overeenstemming zou komen met de andere sterker punten op de test. Ik was toen niet bereid om daar toentertijd fl. 6.000,- voor te betalen en ook nog eens vooruit!


Zij lieten mij echter niet los en garandeerden mij dat het resultaat van de training de fl. 6.000,- meer dan goed zou maken: enerzijds omdat de test dat aangaf en zeer betrouwbaar was, en anderzijds omdat de beoogde training Succes gegarandeerd was. Ik deed een tegenvoorstel waarvan ik niet verwachtte dat zij die zouden aannemen: Ik vertelde hun. OK, ik ben bereid de training te volgen onder de volgende voorwaarden: a. ik ga de training doen zonder vooruit betaling en als b. de training inderdaad het wenste resultaat opleverde dat ik dan achteraf de fl. 6.000 zou betalen. 


De persoon in kwestie lachte me uit en vertelde dat dat natuurlijk niet kon. Waarop ik antwoorde: waarom niet? Er is toch bij jullie geen risico? De test is accuraat en het resultaat van de beoogde training is gegarandeerd. Antwoord: Ja, maar als jij dan achteraf toch niet betaalt? Mijn antwoord: "dat kan toch niet, want jullie kunnen mijn integriteit uit de test aflezen". Daar had hij geen antwoord op maar kon toch niet de beslissing nemen. Ik vertelde hem: "Ga ermee naar je directeur, laat hem mijn test zien, doen hem mijn voorstel, en dan hoor ik het wel" Anders simpel no deal. Lang verhaal kort: Ik heb de training gedaan en dat was het begin van een onvoorstelbaar avontuur. 


Tijdens de training wilde ik weten van wie deze krachtige technologie origineerde. Dat bleek L. Ron Hubbard te zijn. De grondlegger van Scientology. In de 15 jaar die daarop volgde heb ik zeer vele cursussen, trainingen, regressie therapieën en workshops gedaan. 

Ik bouwde een soort van Haat Liefde verhouding met de organisatie op. De Technologie vond ik weergaloos maar kon op geen enkele manier met de organisatie door één deur. Dat leidde ertoe dat ik daar op een gegeven moment uit ben gestapt.


Paul J. Meyer

In 2001 kwam ik door mijn start in de Franchise wereld in contact met LMI (Leadership Management International).  Dit was de grootste Franchise organisatie ter wereld op het gebied van Leiderschap ontwikkeling. Omdat ik in die periode een nieuw groot avontuur was aangegaan (opbouwen van een eigen franchise organisatie) vond ik dat een goede investering in mij zelf. Ik deed de EPL (Effectief Persoonlijk Leiderschap) training wat een geweldig grote stap in mijn ontwikkeling betekende. In de 4 jaren daarna bouwde ik de organisatie uit naar 19 vestigingen in 3 landen. 


Brian Tracy

Rond 2005 kwam Brian Tracy op mijn pad via de internationale Bijeenkomsten van de Sign-a-Rama moeder organisatie. Met name zijn "Success Academy" voor Executives betekende een nieuwe persoonlijke ontwikkeling op het vlak van organisatie succes. De 16 CD's heb ik tijdens mijn vele reizen van en naar franchisenemers grijs gedraaid. Mijn auto werd een rijdende universiteit. 


Napoleon Hill

Via Brian Tracy kwam ik in contact met de all time bestseller van Napoleon Hill: het boek: "Think and Grow Rich", waarvan Brain Tracy had gezegd dat hij zijn succes aan dat boek te danken had. Op mij had het boek ook een grote impact en ik begon daar rond 2009 Trainingen over te geven. Enerzijds waren dat boekstudies van bovengenoemd boek en anderzijds was het mastermindgroepen trainen zoals Napoleon Hill dat in zijn boek had verwoord. 


Jim Diamond (alias Mega Genius)

Jim Diamond kwam op mijn pad toen ik weer serieus werk ging maken van mijn zoektocht naar de waarheid. Op internet vond ik "the man with the perfect IQ". Ik kocht al zijn lezingen en begon die te bestuderen. Al snel bemerkte ik dat dit mij weer nieuwe inzichten gaf op met name het Spirituele vlak, wat een prachtige aanvulling was op kennis die ik reeds had opgedaan. Ik heb zelfs Jim 2x op mijn verzoek naar Nederland gehaald voor 1 op 1 consultancy gesprekken en 1 x nodigde Jim mij uit toen hij op doorreis was in Amsterdam. Zijn intelligentie en intelligente gezichtspunten hebben mijn geest verrijkt op een manier die nauwelijks uit te leggen valt.


Jezus

In de "Christus Keert Terug Brieven" is Jezus weer teruggekeerd zoals hij beloofd had 2000 jaar geleden. In deze 9 brieven en 17 artikelen wordt de waarheid achter ons bestaan uitgebreid beschreven en toegelicht. In andere woorden de kosmische wetten van het universum uitgelegd, ofwel de waarheid achter ons bestaan. Dit waren voor mij nog de open eindjes die door deze openbaringen aan elkaar werden geknoopt. De uitleg van de Bron met de scheppingswetten bracht mij op een geheel nieuw pad van onderzoek.


Marchall Lefferts

Mijn interesse in de kosmische wetten was gewekt en bracht mij via "Thrive" en Foster Gamble op het pad van Marchall Leffert die het boek "Cosmometry" schreef. Dit boek is een wetenschappelijk meesterwerk waarin Bewustzijn, Muziek, Geometrie en Fysica naadloos aan elkaar werden geknoopt als een universeel antwoord op de vele levensvraagstukken. Hier werd Spiritualiteit en wetenschap ook weer op een prachtige manier verenigd.


Johan Oldenkamp

Met zijn levenswerk "Wholly Science" heeft Johan op een prachtige manier ook zijn aandeel geleverd in de hereniging van Spiritualiteit en Wetenschap. Met zijn eigenzinnige manier van denken en doen heeft hij mij niet alleen geïnspireerd maar ook vele interessante gezichtspunten gegeven op onderwerpen die mij zeer boeiden.


Arthur M. Young

Deze man heeft mij geïnspireerd met zijn levenswerk: "The Reflexive Universe", Evolution of Consciousness".  Hier vond ik de prachtige wetenschappelijke onderbouwingen van de brieven van Jezus. Op basis hiervan heb ik mijn eigen modellen ontwikkeld waar ik veel van de bovengenoemde kennis, inzichten en ervaringen in heb verwerkt.


Mies Kloos

"Last but certainly not least" mijn meest recente inspirator: Mies Kloos. Deze dame heeft het baanbrekende werk van Dr. Ryke Geert Hamer met zijn "Germaanse Geneeskunde" op een uitstekende manier vertaald naar "Spiologie" waarbij zij de 5 Biologische Wetten (de basis van de Germaanse Geneeskunde)" heeft samengebracht met Spiritualiteit. De hereniging van Spiritualiteit en Biologie. De inzichten die hieruit ontstaan zijn de basis voor een paradigma verschuiving hoe wij tegen het leven, ziekte, evolutie en vele andere zaken aankijken en in de toekomst zullen aankijken.